CBCG :: Centralna banka Crne Gore
 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
19.10.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 20.10.2018. godine.
    Download
    936-824-4610
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Å ta radi Centralna banka Crne Gore?

Centralna banka Crne Gore je vrhovna institucija monetarnog sistema Crne Gore. 8067464178

 

Aktuelno:

Održani završni sastanci u okviru godišnjeg zasijedanja MMF-a i SB (509) 335-6824

Nastavak učešća crnogorske delegacije na zasijedanju Svjetske banke i MMF-a 3123529972

Delegacija Crne Gore na zasijedanju Svjetske banke i MMF-a Opširnije

Delegacija CBCG na godišnjem zasijedanju MMF-a i Svjetske banke Opširnije

Pregled pravnih lica i preduzetnika čiji su računi u blokadi Opširnije

 

Okvir za vođenje makroprudencione politike

Tekst Okvira možete preuzeti OVDJE

 

Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2018. godini

Tekst Preporuka možete preuzeti OVDJE

 

Elektronski servisi - prinudna naplata i transakcioni računi

Uz pomoć ovih servisa, sva pravna lica, preduzetnici i javni izvršitelji mogu pristupiti podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa.

Korisničko uputstvo o načinu elektronskog pristupa i korišćenju servisa za pristup podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti (514) 894-2895

 

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupne kredite

6,40%
Septembar 2018.

503-727-6073 6,55%
Septembar 2018.
Prosječna ponderisana kamatna stopa aktivnih kredita po bankama 30.09.2018.
716-255-6263 1,9%
Septembar 2018.
metrotherapy II kvartal 2018.
(509) 317-1775 7,00%
  Muzej novca  
 


Opširnije >>>

 
  Jubilarni novac - Izdanje 2006.  
 


100-godišnjica kovanja prvog crnogorskog državnog novca

 

Nobelovac Orhan Pamuk u Muzeju novca CBCG

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore